Je pre mňa vhodný individuálny alebo skupinový kurz?

Severské centrum ponúka pravidelne skupinové i individuálne kurzy. Každý typ kurzu má svoje výhody a ponúka trochu odlišný prístup k učeniu jazyka.

Skupinové kurzy sú zamerané na zvládnutie naplánovaného učiva, spravidla jednej úrovne za semestrálny kurz.

Naše skupinové kurzy majú tú výhodu, že ich navštevuje maximálne 10 študentov, často sú však skupiny aj menšie. Okrem precvičovania tradičných jazykových zručností ako je čítanie, písanie či gramatika sú zamerané najmä na konverzáciu. Skupina študentov na to vytvára ideálne prostredie: lektor usmerňuje diskusiu, rozhovory však vedú študenti medzi sebou.

Veľkou výhodou skupinového kurzu je tiež spoločné napredovanie v učive. Ak sa aj študenti nestihnú pripraviť na hodinu, trieda ich “potiahne” ďalej a skupina tak stále dynamicky napreduje. Na záver kurzu sa tak absolventi môžu pochváliť kvalitnými vedomosťami získanými v relatívne krátkom čase.

Na našich kurzoch sa snažíme o príjemnú pracovnú atmosféru a tešíme sa, že sa prostredníctvom nich môžu stretávať rôzni ľudia, ktorých spája láska k severským jazykom a kultúre.

V neposlednom rade treba spomenúť cenovú výhodnosť skupinového kurzu. V porovnaní s individuálnou výučbou je cena za vyučovaciu hodinu podstatne nižšia.

Individuálne kurzy sú určené najmä záujemcom, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu navštevovať skupinové kurzy. Prebiehajú osobne alebo cez Skype. Tempo i spôsob výučby sa prispôsobuje študentovi.

Záujemcovia majú často pocit, že sa na individuálnych kurzoch naučia jazyk rýchlejšie či kvalitnejšie. Z našich dlhoročných skúseností však vieme povedať, že študenti, ktorí navštevujú skupinové kurzy, majú podstatne lepšie výsledky. Hoci to znie na prvé počutie paradoxne, je to tým, že výučba je pravidelná, má metodicky prepracovanú štruktúru a celá trieda funguje ako dynamický “ťahúň” jednotlivcov. Ak teda máte možnosť navštevovať skupinový kurz, odporúčame Vám práve túto možnosť.

25.01.2018
top
| Web Design creativeplant.sk