Švédčina A2

25 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
  • Profile photo of Michal Kotvan
  • Profile photo of Eva Siskovicova
  • Profile photo of Katy
  • Profile photo of Peter Kuliffay
  • Profile photo of ivo h
  • Profile photo of Michaela B

Kurz vyžaduje jazykové zručnosti na úrovni A1 a je predpokladom pre absolvovanie úrovne B1.1.  Je určený pre začiatočníkov.

Absolvent sa dokáže jednoduchými slovnými spojeniami a vetami vyjadriť na známe témy. Témy sú všeobecné, nie špecificky zamerané na určitú pracovnú oblasť.

Kurz je zameraný klasicky, preberá sa aj gramatika, porozumenie písaného a hovoreného slova a písanie.

Absolvent kurzu rozumie zreteľnému a spisovnému prejavu alebo textu. V rozhovore vie fungovať ako partner pri známych témach. Dokáže absolvovať pohovor na pozície, kde nie je nutná vynikajúca znalosť jazyka.

Absolvent vie napísať jednoduchý e-mail, inzerát, oznam či životopis.

Absolvent A2 má stále tažkosti porozumieť rýchlejšiemu tempu reči, dlhším textom alebo abstraktným a odborným termínom a nárečovým variantám. Nevie sa precízne vyjadriť na abstraktnejšie témy, napísať plnohodnotný detailný životopis a nie je pripravený na absolvovanie pohovoru na pozíciu vyžadujúcu plynulú znalosť jazyka. Fungovanie v dialógu na zložitejšie témy je obmedzené. Špeciálna terminológia pre povolanie nie je obsahom všeobecného jazykové kurzu.

KÚPIŤ TENTO KURZ
  • 276,00 
  • 120 dňoch
top
| Web Design creativeplant.sk