Švédčina A1 – intenzívne

10 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI

  Kurz je predpokladom pre absolvovanie úrovne A2. Nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti. Je určený pre úplných začiatočníkov.

  Absolvent sa dokáže jednoduchými slovnými spojeniami a vetami vyjadriť na známe témy. Témy sú všeobecné, nie špecificky zamerané na určitú pracovnú oblasť.

  Absolvent kurzu rozumie pomalému, zreteľnému a jednoduchému prejavu alebo textu. V rozhovore si dokáže vymeniť základné informácie jednoduchými slovnými spojeniami a vetami.

  Absolvent vie napísať krátky e-mail, sms alebo iný jednoduchý funkčný text.

  Absolvent A1 má stále tažkosti porozumieť bežnému tempu reči, dlhším textom a nárečovým variantám. Nevie sa detailne a presne vyjadriť na známe témy, napísať plnohodnotný životopis a nie je pripravený na absolvovanie pohovoru. Fungovanie v rozhovore je obmedzené. Špeciálna terminológia pre povolanie nie je obsahom všeobecného jazykové kurzu.

  KÚPIŤ TENTO KURZ
  • 288,00 
  • 28 dňoch
  top
  | Web Design creativeplant.sk