Nórčina A2 – intenzívne

0 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
 • Profile photo of Daniela Strbkova
 • Profile photo of dusan
 • Profile photo of Alena Lukosikova
 • Profile photo of Juliana
 • Profile photo of Burdiak Miroslav

Kurz vyžaduje jazykové zručnosti na úrovni A1 a je predpokladom pre absolvovanie úrovne B1.1.  Je určený pre začiatočníkov. Predpokladom pre dobré výsledky intenzívneho kurzu je domáca príprava na každú hodinu.

Absolvent sa dokáže jednoduchými slovnými spojeniami a vetami vyjadriť na známe témy. Témy sú všeobecné, nie špecificky zamerané na určitú pracovnú oblasť. Preberané témy:

 • rodinný život a život v komunite
 • práca doma a zamestnanie
 • vlastnosti a nálady
 • o Nórsku a svojom meste a krajine
 • orientácia v meste, smery
 • vzdelanie a kvalifikácia
 • telefonát a pracovná schôdzka
 • bývanie
 • sviatky a kultúra
 • telo a zdravie
 • pracovný pohovor

Kurz je zameraný klasicky, preberá sa aj gramatika, porozumenie písaného a hovoreného slova a písanie. Gramatické témy:

 • slovesá v predprítomnom čase (perfektum) a používanie časov
 • slovosled v súvetiach
 • zámená privlastňovacie (môj, tvoj, …) a vzťažné (ktorý)
 • podstatné mená a nepravidelné množné číslo
 • prídavné mená, skloňovanie a stupňovanie
 • číslovky radové
 • používanie predložiek

Absolvent kurzu rozumie zreteľnému a spisovnému prejavu alebo textu. V rozhovore vie fungovať ako partner pri známych témach. Dokáže absolvovať pohovor na pozície, kde nie je nutná vynikajúca znalosť jazyka. Kurz je zameraný na bokmål s výslovnosťou typickou pre východnú časť Nórska (okolie Osla).

Absolvent vie napísať jednoduchý e-mail, inzerát, oznam či životopis.

Absolvent A2 má stále tažkosti porozumieť rýchlejšiemu tempu reči, dlhším textom alebo abstraktným a odborným termínom a nárečovým variantám. Nevie sa precízne vyjadriť na abstraktnejšie témy, napísať plnohodnotný detailný životopis a nie je pripravený na absolvovanie pohovoru na pozíciu vyžadujúcu plynulú znalosť jazyka. Fungovanie v dialógu na zložitejšie témy je obmedzené. Špeciálna terminológia pre povolanie nie je obsahom všeobecného jazykové kurzu.

KÚPIŤ TENTO KURZ5 SEATS LEFT
 • 288,00 
 • 28 dňoch
 • 10 MIESTO
top
| Web Design creativeplant.sk