Nórčina A1

103 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
 • Profile photo of MUDr. Jarmila Hrozanova
 • Profile photo of Peter
 • Profile photo of Dominika
 • Profile photo of jJan Ciglan
 • Profile photo of eliska
 • Profile photo of Levský Igor

Kurz je predpokladom pre absolvovanie úrovne A2. Nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti. Je určený pre úplných začiatočníkov.

Absolvent sa dokáže jednoduchými slovnými spojeniami a vetami vyjadriť na známe témy. Témy sú všeobecné, nie špecificky zamerané na určitú pracovnú oblasť:

 • o sebe, predstavenie sa
 • pozdravy a základné zdvorilostné frázy
 • rodina
 • predmety okolo nás
 • jedlo
 • čísla
 • denné činnosti bežné dňa
 • čas, dni v týždni a časti dňa
 • oblečenie
 • farby
 • nakupovanie
 • počasie a klíma
 • voľný čas
 • cestovanie a transport

Kurz je zameraný klasicky, preberá sa aj gramatika, porozumenie písaného a hovoreného slova a písanie. Gramatické témy:

 • slovesá v prítomnom čase a neurčitku + spôsobové (modálne) slovesá
 • budúci a minulý čas
 • slovosled oznamovacej a opytovacej vety
 • zámená osobné (ja, ty, on, ona, …), objektové (mňa, teba, jeho, ….), zvratné (sa, si) a opytovacie
 • podstatné mená v jednotnom a množnom čísle, určitý a neurčitý tvar
 • číslovky základné
 • predložky miesta a času

Absolvent kurzu rozumie pomalému, zreteľnému a jednoduchému prejavu alebo textu. V rozhovore si dokáže vymeniť základné informácie jednoduchými slovnými spojeniami a vetami. Kurz je zameraný na bokmål s výslovnosťou typickou pre východnú časť Nórska (okolie Osla).

Absolvent vie napísať krátky e-mail, sms alebo iný jednoduchý funkčný text.

Absolvent A1 má stále tažkosti porozumieť bežnému tempu reči, dlhším textom a nárečovým variantám. Nevie sa detailne a presne vyjadriť na známe témy, napísať plnohodnotný životopis a nie je pripravený na absolvovanie pohovoru. Fungovanie v rozhovore je obmedzené. Špeciálna terminológia pre povolanie nie je obsahom všeobecného jazykové kurzu.

SÚKROMNÝ KURZ
 • SÚKROMNÉ
 • 130 dňoch
top
| Web Design creativeplant.sk