Dánčina A1

1 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
  • Profile photo of Petra Šrámková

Kurz je predpokladom pre absolvovanie úrovne A2. Nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti. Je určený pre úplných začiatočníkov.

Absolvent sa dokáže jednoduchými slovnými spojeniami a vetami vyjadriť na známe témy. Témy sú všeobecné, nie špecificky zamerané na určitú pracovnú oblasť.

Absolvent kurzu rozumie pomalému, zreteľnému a jednoduchému prejavu alebo textu. V rozhovore si dokáže vymeniť základné informácie jednoduchými slovnými spojeniami a vetami.

Absolvent vie napísať krátky e-mail, sms alebo iný jednoduchý funkčný text.

Absolvent A1 má stále tažkosti porozumieť bežnému tempu reči, dlhším textom a nárečovým variantám. Nevie sa detailne a presne vyjadriť na známe témy, napísať plnohodnotný životopis a nie je pripravený na absolvovanie pohovoru. Fungovanie v rozhovore je obmedzené. Špeciálna terminológia pre povolanie nie je obsahom všeobecného jazykové kurzu.

KÚPIŤ TENTO KURZ
  • 276,00 
  • 10 dňoch
top
| Web Design creativeplant.sk