Čo znamenajú skratky A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Skratky, ktoré používame i my v Severskom centre, sú stupne hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca. Inak povedané, úroveň, na akej ovládame cudzí jazyk. Takéto štandardizované označenie, sa používa v celej Európe a má nahradiť nič nehovoriace subjektívne označenia “ovládam jazyk na komunikatívnej úrovni, slovom i písmom”.

Hodnotia sa tri oblasti – konverzácia (monológ a dialóg), porozumenie (textu a počúvania) a písomný prejav. Podľa stupňa vyspelosti jazykových zručností sa rozlišuje šesť úrovní:

A1 – Úroveň začiatočník
A2 – Úroveň základná
B1 – Úroveň mierne-pokročilá
B2 – Úroveň stredne-pokročilá
C1 – Úroveň pokročilá
C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

Jednotlivé úrovne na seba nadväzujú. Ak sa začínate učiť cudzí jazyk, začínate od A1 a po jej zvládnutí pokračujete na A2. Je veľmi individuálne, aký dlhý čas je potrebný na absolvovanie jednej úrovne. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pri škandinávskych jazykoch treba pre úroveň A približne 120 hodín a úroveň B približne 250 hodín.  Pri fínskom jazyku treba na začiačnícku úroveň absolvovať aspoň 200 hodín.

02.09.2014
top
| Web Design creativeplant.sk