Severské centrum

O nás

Jazykové kurzy pre verejnosť organizujeme už viac ako 7 rokov. Za ten čas sme mali okolo sto kurzov a desiatky spokojných študentov. Špecializujeme sa len na severské jazyky. Našim cieľom sú spokojní absolventi, ktorí budú vedieť aktívne využiť svoje vedomosti v praxi.

Nordic Native Speaker

Jazyky

Nórsky jazyk

Nórčina má dve spisovné verzie – bokmål a nynorsk. Vyučujeme rozšírenejší bokmål. Výzvou pri nórčine sú početné nárečia, ktoré sa používajú aj v úradnom styku alebo v televízií.

Švédsky jazyk

Švédčina je veľmi melodický jazyk, ktorým hovorí asi 9 miliónov ľudí vo Švédsku a vo Fínsku. Má veľa prebratých slov z francúzštiny a nemčiny. Švédčinu sa môžete u nás učiť v neintenzívnych kurzoch alebo individuálne.

Dánsky jazyk

Dánčina má mimoriadne náročnú fonetiku (výslovnosť), písomná forma sa výrazne podobá na nórsky jazyk.

Fínsky jazyk

Fínska gramatika je výzva. Fínčina ako jediný zo severských jazykov nie je germánskeho, ale spolu s lapončinou, estónčinou a maďarčinou ugro-fínskeho pôvodu.

Typy kurzov

Neintenzívne kurzy (15 týždňové)

Otvárame každý rok v septembri (zimný semester) a vo februári (letný semester).
V ponuke mávame kurzy večerné (2x do týždňa v čase po 17.00 hod.) a víkendové (sobota doobeda). Výhoda týchto kurzov je, že sa dajú stíhať popri práci a že vedomosti majú čas dozrievať.

Intenzívne kurzy (4 týždňové)

Organizujeme ich priebežne, podľa záujmu, minimálne 4 krát do roka.
Intenzívny kurz znamená väčší počet a väčšiu frekvenciu vyučovacích hodín za týždeň, t.j. to isté učivo ako pri neintenzívnych kurzoch preberieme za kratší čas. Tieto kurzy preto predpokladajú, že máte čas. Ťažko sa kombinujú s inými povinnosťami, napr. prácou. Zatiaľ máme v ponuke len intenzívne kurzy pre začiatočníkov (úroveň A1 a A2). Stredné a vyššie úrovne ponúkame momentálne len neintenzívnou formou.

Individuálny kurz

Ak nemôžete navštevovať skupinový kurz, môžete sa vzdelávať individuálne s našimi slovenskými alebo zahraničnými lektormi. Po dohode termínu výučby si vyberiete  z našich zvýhodnených balíčkov, alebo si na začiatok môžete predplatiť len jednu hodinu na skúšku. Individuálny kurz je možné absolvovať cez SKYPE.

01.09.2015
| Web Design creativeplant.sk