Osnova kurzu

1. lekcia
Slovná zásoba – 1. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – Slovosled 00:00:00
2. lekcia
Slovná zásoba – 2. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – základné číslovky 00:00:00
3. lekcia
Slovná zásoba – 3. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Slovná zásoba – 3. lekcia – konverzácia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – podstatné mená 00:00:00
4. lekcia
Slovná zásoba – 4. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Slovná zásoba – 4. lekcia – konverzácia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – zámená 00:00:00
5. lekcia
Slovná zásoba – 5. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Slovná zásoba – 5. lekcia – konverzácia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – príslovky času a miesta 00:00:00
Hodiny 00:00:00
6. lekcia
Slovná zásoba – 6. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – Prídavné mená A1 00:00:00
7. lekcia
Slovná zásoba – 7. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Slovná zásoba – 7. lekcia – konverzácia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – Doplnok k 7. lekcii 00:00:00
8. lekcia
Slovná zásoba – 8. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Slovná zásoba – 8. lekcia – konverzácia – På vei (2004) 00:00:00
Gramatika – minulý čas slovies 00:00:00
9. lekcia
Slovná zásoba – 9. lekcia – På vei (2004) 00:00:00
Iné
Kľúč k pracovnému zošitu På vei 2004 00:00:00
SÚKROMNÝ KURZ
  • SÚKROMNÉ
  • 130 dňoch
top
| Web Design creativeplant.sk